16/05/2019 16:51
Xem với cỡ chữ

Tỷ lệ an toàn vốn của các TCTD được cải thiện

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các tổ chức tín dụng đã được cải thiện nhờ vốn chủ sở hữu tăng.

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tuần trước cho thấy CAR của các tổ chức tín dụng đã tăng từ 11,57% tháng đầu năm 2019 lên 11,80% vào cuối tháng 2/2019. Trước đó, CAR đã giảm từ 12,14% vào cuối năm 2018 xuống còn 11,57% vào tháng 1/2019.
Nhìn chung, CAR của tất cả các khối ngân hàng đều cải thiện hơn, CAR của các ngân hàng thương mại nhà nước tăng từ 9,31% lên 9,42%, của các ngân hàng thương mại cổ phần từ 10,56% lên 10,76%, khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài tăng từ 23,53% lên 24,67%.
Theo các chuyên gia, sự gia tăng này là do vốn chủ sở hữu của các ngân hàng tăng lên, trong đó vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại cổ phần tăng cao nhất gần 2,02 nghìn tỷ đồng (86,56 triệu USD) lên hơn 332,02 nghìn tỷ đồng.
Mặc dù đã được cải thiện, CAR của các ngân hàng trong nước vẫn rất thấp, đặc biệt là các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước. Nhiều ngân hàng hiện nay không đáp ứng yêu cầu về CAR 8% theo tiêu chuẩn Basel II.
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 01/01/2020, các ngân hàng sẽ phải tính toán CAR theo tiêu chuẩn Basel II, bao gồm các yêu cầu về vốn tối thiểu, đánh giá giám sát và nguyên tắc thị trường do Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng ban hành với mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh và minh bạch đồng thời giúp các ngân hàng chống lại sự thay đổi của thị trường.
Đến nay mới có bảy ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng chuẩn Basel II. Vẫn còn 28 ngân hàng phải chạy đua với thời gian để đáp ứng các tiêu chuẩn đó./.

HN Nguồn: VNS/VNA

Tìm theo ngày :