15/05/2019 15:59
Xem với cỡ chữ

Bán đấu giá tài sản là Tàu Thai Binh Bay (Cv 518/NHPT.SGDI-TD2)

Bên nhận thế chấp: Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch I; địa chỉ: Số 185A Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, bên thế chấp: Công ty Cổ phần Vận tải biển Anh Tú; Địa chỉ: Số nhà 129, khu 6, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.

Tàu THAI BINH BAY trọng tải 12843.2 MT, IMO 3 W A R 9/9573309 đóng năm 2010 (Chi tiết tại hồ sơ tham gia đấu giá).
Giá khởi điểm: 111.691.000.000 đồng (Một trăm mười một tỷ, sáu trăm chín mươi mốt triệu đồng).
Khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí phát sinh đối với việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
- Tiền đặt trước: 11.169.100.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng).
- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).
Thời gian thực hiện trình tự đấu giá:
- Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam đăng thông báo đấu giá tài sản  trên phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 16/5/2019 và ngày 21/5/2019.
- Thông báo đấu giá được niêm yết công khai kể từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày đấu giá tại các địa điểm:
+ Nơi tổ chức cuộc đấu giá tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam - Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
+ Nơi để tài sản đấu giá: Nơi neo đậu của tàu tại Cảng Krabi, ThaiLand.
Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 20/5/2019 đến 16h00’ ngày 28/5/2019 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật).
Xem tài sản:  Từ 08h00’-16h00’ ngày 22/5/2019 và ngày 23/5/2019 tại nơi neo đậu của tàu hoặc xem hình ảnh tài sản qua phim ảnh (video) tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam.
Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức chuyển khoản ngày 28/5/2019; ngày 29/5/2019 và ngày 30/5/2019.
Tổ chức cuộc đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên vào 14h00’ ngày 31/5/2019 tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam - Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.
Trả lại khoản tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
(Văn bản này thay thế văn bản số 502/NHPT.SGDI-TD2 ngày 13/5/2019 của Sở Giao dịch I về việc hỗ trợ thông báo bán tài sản bảo đảm tiền vay - Tàu Thai Binh Bay)

Tìm theo ngày :