15/05/2019 10:07
Xem với cỡ chữ

Gần 20% doanh nghiệp trong nước không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),1/5 các doanh nghiệp có nhu cầu nhưng không tiếp cận được tín dụng.

Vốn là nguồn lực quan trọng để một doanh nghiệp phát triển. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay có nhu cầu rất lớn về nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn.
Đối với các tổ chức tài chính, tín dụng cho vay là một kênh quan trọng. Để giúp các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng thành công, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và tổ chức tín dụng phải phối hợp các giải pháp đồng bộ.
Tuy nhiên do chất lượng quản trị doanh nghiệp thấp và quản lý tài chính kém, một số lượng lớn các doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), đã không vay được vốn từ ngân hàng và các tổ chức tài chính.
Theo ông Nguyễn Việt Hưng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính, chính sách cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn hạn chế và chưa hoàn thiện.
Một số quy định tụt hậu trong khi một số không khả thi, năng lực tài chính của các định chế tài chính còn bị hạn chế.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu chuyên nghiệp trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và quản lý rủi ro.
Do đó, để giúp doanh nghiệp tiếp cần nguồn vốn tốt hơn, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách về hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng từ các định chế tài chính nhà nước; xây dựng cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa về thủ tục cho vay và điều kiện vay, tài sản đảm bảo.
Còn theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước thì sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát ở mức độ hợp lý, bảo đảm lãi suất và tỉ giá hối đoái ổn định; rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế được mở rộng vay vốn theo năng lực kinh doanh và thực lực tài chính, đa dạng các kênh, hình thức tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp.
NHNN cũng đang nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý phát triển các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng mới nhằm tạo thêm kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố triển khai chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để cùng với chính quyền các địa phương trực tiếp tháo gỡ đồng bộ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.
Hội nghị giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập được Bộ Tài chính phối hợp cùng VCCI tổ chức./.

HN Nguồn: TTXVN

Tìm theo ngày :