04/05/2019 14:17
Xem với cỡ chữ

CIC giảm giá các sản phẩm và dịch vụ

Ngày 17/4/2019, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã ban hành Quyết định số 105 / QĐ-TTTD về việc giảm giá các sản phẩm thông tin tín dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện có tham gia chia sẻ thông tin tín dụng kể từ ngày 01/5/2019.

Theo đó, mức giảm trung bình của các sản phẩm và dịch vụ thông tin tín dụng của CIC là 10% so với giá hiện tại.
CIC sẽ tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi với một số tổ chức đặc biệt như quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô: áp dụng mức giá bằng 20%  so với mức giá sản phẩm tương ứng cung cấp cho TCTD. Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP): áp dụng mức giá bằng 50% so với mức giá sản phẩm dịch vụ tương ứng cung cấp cho TCTD.
Tổ chức tự nguyện có chia sẻ thông tin tín dụng được áp dụng mức giá sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Quyết định này. Đối với các sản phẩm khác theo hợp đồng đã ký giữa Tổ chức tự nguyện và CIC và còn hiệu lực, áp dụng mức giảm giá 10% đơn giá sản phẩm so với mức giá quy định tại hợp đồng đã ký.
Năm 2018, CIC cũng đã có 2 lần giảm giá dịch vụ, vào các tháng 1 (giảm 12%) và tháng 9 (giảm 20%).
Bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để có hiệu suất tốt hơn, CIC hiện có thể cải thiện việc tự động hóa các quy trình chuyên nghiệp theo thời gian thực và tăng đáng kể lượng thông tin có thể truy cập của các TCTD. Đây được xem là tiền đề để CIC tiếp tục giảm giá dịch vụ vào tháng 5/ 2019./.

HN Nguồn: sbv.gov.vn

Tìm theo ngày :