18/04/2019 16:56
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2019

Sáng 17/4/2019 tại Hà Nội, Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Kiểm tra, giám sát (KT, GS) quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Đến dự có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW; đại diện Ủy ban Kiểm tra TW, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; thường trực cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các đảng ủy trực thuộc.
Báo cáo kết quả công tác KT, GS quý I/2019 cho thấy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp báo báo tổng kết công tác KT, GS năm 2018; tham mưu cấp ủy ban hành chương trình KT, GS năm 2019 và đã triển khai thực hiện một số cuộc theo Chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới xây dựng, thực hiện chương trình KT, GS năm 2019.

Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã xây dựng và ban hành chương trình KT, GS năm 2019; nhiều ủy ban kiểm tra đã chủ động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật và tài chính đảng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với cùng kỳ năm 2018; đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo được quan tâm thực hiện kịp thời theo quy định.
Công tác KT, GS trong Đảng bộ Khối tiếp tục được duy trì có nền nếp. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng công tác KT, GS vào phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối…
Hội nghị cùng trao đổi và thảo luận chuyên đề “triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định số 07-QĐ/TW ngày 28/8/2018 và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm” giúp cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ Khối nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, khắc phục tình trạng lúng túng của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra trong việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
Kết luận Hội nghị đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo: Ủy ban kiểm tra tiếp tục tham mưu, triển khai có hiệu quả chương trình KT, GS của Đảng ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2019; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; phối hợp với Ban tổ chức rà soát nhân sự cấp ủy các cấp và hướng dẫn việc hợp nhất theo Quy định số 69-QĐ/TW; xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; xem xét cho ý kiến với những cá nhân vi phạm sau thanh tra, kiểm toán; nắm bắt thông tin các vấn đề mới phát sinh ở cơ sở, chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm...

UBKT Đảng ủy VDB

Tìm theo ngày :