18/04/2019 16:45
Xem với cỡ chữ

Đã có 5 ngân hàng Việt đạt chuẩn Basel II

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỉ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, trở thành những ngân hàng đầu tiên được áp dụng tiêu chuẩn Basel II tại Việt Nam.

Theo đó, các ngân hàng này sẽ bắt đầu tuân thủ các quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN từ ngày 1/5/2019 và mọi hoạt động của ngân hàng sẽ tuân thủ theo chuẩn mực Basel II từ đầu tháng 5.
Basel II là một bộ tiêu chuẩn quốc tế không chỉ bao gồm việc lượng hóa rủi ro thông qua các chỉ số và mô hình mà còn bao gồm việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro, hoàn thiện các chính sách rủi ro, nâng cao văn hóa rủi ro và tăng cường tính minh bạch của thị trường. Tuân thủ theo Basel II là ngân hàng đã được thừa nhận đáp ứng được những nguyên tắc quản trị rủi ro cao hơn, hoạt động an toàn và bền vững hơn.
Như vậy, với việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tuân thủ Thông tư 41, các ngân hàng đã xây dựng được một khung quản trị rủi ro vững chắc. Đồng thời, do một trong ba trụ cột của Basel II là minh bạch thông tin, hoạt động quản trị doanh nghiệp của ngân hàng cũng sẽ minh bạch hơn, nâng cao tính hiệu quả hoạt động trên nguyên tắc thị trường. Cuối cùng, khung quản trị rủi ro vững chắc và hoạt động minh bạch sẽ tạo nền tảng cho ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai một cách bền vững và hiệu quả.
Có 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn triển khai thí điểm Basel II từ năm 2014. Đến nay các ngân hàng Vietcombank; VIB; MB; VPBank; Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã được Ngân hàng Nhà nước công bố đáp ứng chuẩn Basel II.

Hoàng Vũ, theo chinhphu.vn

Tìm theo ngày :