12/04/2019 16:03
Xem với cỡ chữ

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ: Kiên định mục tiêu tăng trưởng năm 2019

Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; quan tâm giải quyết toàn diện các vấn đề xã hội; tập trung tháo gỡ sản xuất kinh doanh. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được Chính phủ giao tiếp tục triển khai nhiều công việc quan trọng.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, tiếp tục ưu tiên đổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kiên định mục tiêu tăng trưởng theo mục tiêu đề ra, đồng thời quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội; chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQCP của Chính phủ ngày 01/01/2019, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi tăng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, góp phần hạn chế tín dụng đen; đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém. Hoàn thiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.
Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với NHNN xây dựng phương án cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán điện tử không qua tài khoản ngân hàng.

Hoàng Vũ, theo sbv.gov.vn

Tìm theo ngày :